Такси

Месечните такси следва да се заплащат между 01-10 число на всеки календарен месец при следните опции и на база таблицата по-долу:

  • в брой (в ап…)
  • ePay.bg (предстои опцията да бъде добавена)
  • по банков път:

IBAN:……………………………………… BIC:……………………………….

Титуляр на сметка:…………………………………………………………

при Банка:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Месечни такси

Апартамент №Такса+ФРОбщ. Зад-ниеНоември 2017Октомври 2017Септември 2017Август 2017Юли 2017Юни 2017
Общо 707,00 лв.2698,00 лв.238,00 лв.387,00 лв.579,00 лв.617,00 лв.617,00 лв.
Апартамент 1 (А)18,00 лв.36,00 лв.0.00 лв.0.00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 2 (А)-Г218,00 лв.66,00 лв.0.00 лв.0.00 лв.0.00 лв.16,00 лв.16,00 лв.16,00 лв.
Апартамент 3 (А)18,00 лв.36,00 лв.0.00 лв.0.00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 4 (А)-ПМ1820,00 лв.20,00 лв.0.00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 5 (А)20,00 лв.40,00 лв.0.00 лв.0.00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 6 (А)7,00 лв.7,00 лв.0.00 лв.7,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.
Апартамент 7 (А)-Г518,00 лв.36,00 лв.0.00 лв.0.00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 8 (А)18,00 лв.36,00 лв.0.00 лв.0.00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 9 (А)-ПН2220,00 лв.360,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Апартамент 10 (А)-Г12/ПМ1220,00 лв.360,00 лв0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Апартамент 11 (А)22,00 лв.44,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.
Апартамент 12 (А)-Г3/Г4/МН118,00 лв.18,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 13 (А)20,00 лв.60,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 14 (А)20,00 лв.60,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 15 (А)-Г13/1420,00 лв.80,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 16 (А)-Г618,00 лв.18,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 17 (А)22,00 лв.22,00 лв.0,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.
Апартамент 18 (Б)18,00 лв.54,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 19 (Б)7,00 лв.7,00 лв.0,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.
Апартамент 20 (Б)18,00 лв.18,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 21 (Б)20,00 лв.40,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 22 (Б)-ПМ2720,00 лв.40,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 23 (Б)18,00 лв.54,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 24 (Б)18,00 лв.54,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 25 (Б)22,00 лв.22,00 лв.0,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.22,00 лв.
Апартамент 26 (Б)-ПМ320,00 лв.20,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 27 (Б)-ПМ520,00 лв.20,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 28 (Б)-ПМ920,00 лв.60,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 29 (Б)-Г15/1618,00 лв.72,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 30 (Б)-Г8/918,00 лв.36,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 31 (Б)18,00 лв.18,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 32 (Б)-Г718,00 лв.108,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Апартамент 33 (Б)-Г1/ПМ28/МН520,00 лв.40,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 34 (Б)18,00 лв.18,00 лв.0,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.18,00 лв.
Апартамент 35 (Б)20,00 лв.20,00 лв.0,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.20,00 лв.
Апартамент 36 (Б)7,00 лв.7,00 лв.0,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.7,00 лв.
Магазин 16,00 лв.64,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Магазин 26,00 лв.104,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Магазин 36,00 лв.104,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Магазин 46,00 лв.12,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.6,00 лв.6,00 лв.6,00 лв.6,00 лв.
Магазин 56,00 лв.12,00 лв.0,00 лв.6,00 лв.0,00 лв.6,00 лв.6,00 лв.6,00 лв.
Магазин 66,00 лв.104,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Магазин 76,00 лв.94,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Паркомясто 12.00 лв.38,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Паркомясто 82.00 лв.6,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.
Паркомясто 92.00 лв.2.00 лв.0,00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.
Паркомясто 152.00 лв.6,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.
Паркомясто 202.00 лв.22,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Паркомясто 212.00 лв.22,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Паркомясто 262.00 лв.6,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.
Паркомясто 292.00 лв.0,00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.2.00 лв.
Паркомясто 302.00 лв.38,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.