Отчети

Приходи на месец

Приходи на месецОктомври 2017Септември 2017Август 2017Юли 2017Юни 2017
Общо Месечни Такси(МТ)604,00 лв.604,00 лв.604,00 лв.604,00 лв.604,00 лв.
Общо Фонд Ремонти(ФР)104,00 лв.104,00 лв.104,00 лв.104,00 лв.104,00 лв.
Събрани MT211,00 лв.388,00 лв.517,00 лв.551,00 лв.551,00 лв.
Събран ФР27,00 лв.49,00 лв.62,00 лв.66,00 лв.66,00 лв.
несъбрани МТ(Общо)-393,00 лв.-216,00 лв.-87,00 лв.-53,00 лв.-53,00 лв
несъбран ФР(Общо)-77,00 лв.-55,00 лв.-42,00 лв.-38,00 лв.-38,00 лв.

Разходи на месец

Разходи на месецНоември 2017Октомври 2017Септември 2017Август 2017Юли 2017Юни 2017
Общо за месеца651,70 лв.418,36 лв.627,28 лв.620,51 лв.619,90 лв.612,91 лв.
Такса Домоуправител240,00 лв.0,00 лв.215,00 лв.215,00 лв.215,00 лв.215,00 лв.
Поддръжка асансьор А(с ДДС)72,00 лв.72,00 лв.72,00 лв.72,00 лв.72,00 лв.72,00 лв.
Поддръжка асансьор Б(с ДДС)72,00 лв.72,00 лв.72,00 лв.72,00 лв.72,00 лв.72,00 лв.
Почистване вход А50,00 лв.54,00 лв.54,00 лв.54,00 лв.54,00 лв.54,00 лв.
Почистване вход Б50,00 лв.54,00 лв.54,00 лв.54,00 лв.54,00 лв.54,00 лв.
Ел. енергия Общи части(310225808785)38,39 лв.44,44 лв.42,77 лв.41,98 лв.41,50 лв.35,03 лв.
Ел. енергия Асансьор А(310225806906)22,38 лв.21,73 лв.21,54 лв.20,86 лв.19,79 лв.21,20 лв.
Ел. енергия Асансьор Б(310225808389)24,72 лв.25,12 лв.23,93 лв.22,36 лв.22,58 лв.23,36 лв.
Ел. енергия Подземен паркинг(310225808587)70,34 лв.65,88 лв.63,95 лв.61,43 лв.62,64 лв.59,47 лв.
Ел. енергия Двор(310225808686)11,87 лв.9,19 лв.8,09 лв.6,88 лв.6,39 лв.6,85 лв.
Вода Общ.(1005347418)425,11 лв. ???0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.0,00 лв.
Баланс Приход МТ/РазходОктомври 2017Септември 2017Август 2017Юли 2017Юни 2017
Баланс-239,28 лв.-103,51 лв.-68,90 лв.-61,91 лв.
Събран Приход от МТ за месеца211,00 лв.388,00 лв.517,00 лв.551,00 лв. 551,00 лв.
Разходи за месеца?627,28 лв.620,51 лв.619,90 лв.612,91 лв.