Любляна 22 – сграда А

Този уебсайт има за цел да администрира нуждите и дейностите по ежемесечната поддръжката на Етажната Собственост на “сграда А”, находяща се на административен адрес: ул. Любляна №22А.

За момента сайтът няма да публикува информация касаеща поддръжката на “сграда Б”, , находяща се на административен адрес: ул. Любляна №22Б.

Сайтът ще публикува информация относно:

  • размера и събираемостта на таксите за поддръжка на тажната Собственост и Фонд Ремонти на “сграда А”
  • месечни отчети за приходи и разходи на Етажната Собственост
  • информация относно предстоящи общи събрания и неформални срещи на членовете на Етажната Собственост
  • информация относно предстоящи ремонти и проекти
  • партньори на Етажната Собственост по цялостната поддръжка на сградата
  • Форум за дискусии